.:.abben.cz

Časté dotazy

Jaké jsou druhy znaleckých posudků v oboru oceňování nemovitostí?

Administrativní ceny (dle oceňovacích vyhlášek MF ČR) ceny všech druhů nemovitostí
Obvyklé (tzv. tržní) ceny všech druhů nemovitostí
Hodnoty stavebních prací
Hodnoty nájmů
Zhodnocení nemovitosti v důsledku provedení rekonstrukce
Znehodnocení nemovitosti v důsledku vad, které se na nemovitosti vyskytují
Oceňování základního kapitálu při vkladech do společností
Oceňování věcných břemen
Existují i další velmi speciální druhy ocenění

 

Které instituce vyžadují znalecký posudek?

Znalecké posudky vyžadují finanční úřady,  banky, soudy, notáři, úřady státní správy, finanční společnosti, exekutorské úřady, auditorské kanceláře, atd.

 

Jaká je doba platnosti znaleckého posudku?

U administrativních ocenění je platnost je po celou dobu platnosti oceňovací vyhlášky, obvykle 1 rok
U obvyklých (tržních) ocenění je platnost obvykle 1 rok, případně do změny rozhodujících podmínek, za kterých byl znalecký posudek vypracován.

 

 • Cena znaleckého posudku
 • U znaleckého posudku je odvislá od složitosti a pracnosti splnění znaleckého úkolu. Znalec ji sdělí objednateli před zahájením příslušného výkonu.


  Otázek v oboru oceňování nemovitostí je velké množství a nelze je předem přesně definovat.
  V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte se svým dotazem na tel. čísle: +420 603 892 542

  Ing. Jan Aberman
  Ing. Jan Beneš
  Za Strahovem 387/41
  169 00 Praha 6

  Tel: 603 892 542
  abben@email.cz

     Vyhotovíme pro Vás znalecké posudky, odhady cen všech druhů nemovitostí (jsme specialisté na obvyklé - tržní ceny) i speciální znalecké posudky. Můžete se spolehnout, že svoji práci odvádíme rychle, seriozně a především levně.
   


  Pokud nejsme schopni specifický posudek nebo ocenění vypracovat sami, nebo v případě složitých oceňování, která vyžadují součinnost více specialistů, zkontaktujeme spolupracující soudní znalce a celou záležitost vyřešíme v kooperaci. Snažíme se vždy o komplexní řešení daného problému.

   


  o d k a z y :
  cnt